Chính sách cookie

Chính sách Cookie này (sau đây gọi là 'Chính sách') giải thích cách trang web zbetcasinovn.click ('chúng tôi', 'của chúng tôi' hoặc 'trang web') sử dụng cookie và công nghệ tương tự để hiểu và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo cách được mô tả trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Cookie là gì?

Cookie là các file nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động) khi bạn truy cập vào trang web. Cookie giúp trang web nhớ thông tin và hành vi của người dùng, cung cấp các chức năng cần thiết và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng. Các loại cookie khác nhau có chức năng và sử dụng khác nhau, bao gồm: cookie cần thiết, cookie thống kê, cookie quảng cáo và cookie bên thứ ba.

2. Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi. Cookie của chúng tôi được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các chức năng cần thiết trên trang web;
  • Theo dõi và phân tích cách người dùng sử dụng trang web;
  • Quảng cáo và tiếp thị liên quan đến sở thích của người dùng;
  • Cung cấp nội dung cá nhân hóa;
  • Chia sẻ nội dung từ trang web của chúng tôi lên các mạng xã hội.

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và quản lý việc sử dụng cookie thông qua trình duyệt web trên thiết bị của bạn. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt, bạn có thể chặn hoặc xóa các cookie đã lưu trên thiết bị. Lưu ý rằng việc chặn hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và làm giảm tính năng và chức năng của trang web. Đối với hướng dẫn chi tiết về cách quản lý cookie, bạn có thể xem hướng dẫn của trình duyệt hoặc truy cập trang web hỗ trợ của nhà cung cấp trình duyệt của bạn.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày [tháng năm]. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này từ thời gian này sang thời gian khác, do đó, bạn nên xem lại Chính sách để hiểu thêm về các thay đổi. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi sau khi Chính sách này được cập nhật, bạn đồng ý với Chính sách được cập nhật.