Chính sách bảo mật

Tại zbetcasinovn.click, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web zbetcasinovn.click. Chúng tôi cũng mô tả quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin cá nhân của mình.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập vào trang web zbetcasinovn.click, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây:

  • Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
  • Thông tin về tài khoản của bạn, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân về người dùng thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Những thông tin này không xác định được danh tính cụ thể của người dùng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và quản lý dịch vụ bạn yêu cầu, bao gồm xác nhận giao dịch, hỗ trợ khách hàng và thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ.
  • Phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web zbetcasinovn.click.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc theo yêu cầu pháp lý.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến và quy định nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Đồng thời, chúng tôi cam kết không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn lâu dài sau khi không còn cần thiết để đáp ứng mục đích ban đầu.