Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web zbetcasinovn.click. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây. Nếu không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web zbetcasinovn.click.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web zbetcasinovn.click, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, logo, đồ họa, âm thanh, video và các tài nguyên khác, đều thuộc sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bên thứ ba có cấp phép sử dụng cho chúng tôi. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Bằng cách truy cập trang web zbetcasinovn.click, bạn cam kết không sử dụng trái phép hoặc gây hại cho trang web, người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn cũng cam kết không thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web hoặc gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống mạng của chúng tôi.

  • Bạn không được tạo ra hoặc phân phối virus, mã độc hoặc những thành phần gây hại khác trên trang web.
  • Bạn không được thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.
  • Bạn không được sử dụng trang web zbetcasinovn.click để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng này theo ý muốn và mà không cần thông báo trước. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web zbetcasinovn.click. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và tuân thủ các điều khoản đã được thay đổi.

  • Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt việc truy cập và sử dụng trang web zbetcasinovn.click của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi phát hiện vi phạm các điều khoản sử dụng này.